Scroll Top

پیلاتس

با پیلاتس می توان تغییر ظاهر،اجرای صحیح حرکات، بدن جدید و بهتر و متوازن و البته صاف و کشیده و انعطاف پذیرتر با یک قدرت پنهانی دست پیدا کرد…

pilates

پیلاتس چیست؟

پیلاتس این روزها به یک روش تکمیلی – ورزشی و به شکل همگانی درآمده است.
افراد در هر وضعیتی که باشند،ورزشکار حرفه ای یا تازه کار،خانم های خانه دار یا آقایان کارمند و پر مشغله اگر ورزش پیلاتس را آغاز کنند اطمینان داشته باشند که نتیجه مثبت آن را خواهند دید.

باشگاه هیربد

با شروع پیلاتس می توان قدم به قدم تغییر ظاهر،اجرای صحیح حرکات، بدن جدید و بهتر و متوازن و البته صاف و کشیده و انعطاف پذیرتر با یک قدرت پنهانی دست پیدا کرد اعتقاد پیلاتس بر تقویت قوای بدنی،کسب و حفظ بدنی سالم و ذهنی سالم برای اجرای خوب کارهای روزانه و دیگر فعالیت بدنی است.

مطالب دیگر