Scroll Top

اسپینینگ

اسپینینگ یا همان ورزش با دوچرخه ثابت میتواند راه بسیار خوبی برای تمرین بالا،سوزاندن کالری،کاهش وزن و حفظ عضلات در شکل خود باشد…

spinning

اسپینینگ چیست؟

اسپینینگ یا همان ورزش با دوچرخه ثابت میتواند راه بسیار خوبی برای تمرین بالا،سوزاندن کالری،کاهش وزن و حفظ عضلات در شکل خود باشد.

فواید اسپینینگ در پایین آمده است:
1- بهبود سیستم قلبی-عروقی
2- سوزاندن کالری
3- دستیابی به پاهای خوش فرم و باب روز
4- یک تمرین عالی برای ماهیچه های شکم
5- یک دوچرخه سواری تفریحی با دیگران

مطالب دیگر