مربیان

با کمک مربیان حرفه ای ما، شما یک قدم به موفقیت نزدیک تر خواهید بود.

حسین اسدی

مربی بدنسازی هیربد 7

مرتضی آیتی

مربی بدنسازی هیربد 7

داریوش

شناگر

حسام

دونده

بهروز

وزنه بردار

شهاب

بدنساز

بامداد

بوکسر

نوید

طناب باز