تگ / کاهش درد

    درحال بارگذاری مطالب...
  • درد
    باشگاه هیربد

    چرا بعد از ورزش عضلات درد میگیرند

    درد ، منجر به افزایش حجم عضله می‌شود درد بمنظور افزایش قدرت، استقامت، یا سایز عضلانی، شما باید وزنه کافی بلند کنید، یا تمرین‌تان را به اندازه کافی تکرار کنید، تا دچار…