• هیربد(۱)ویــژه آقـایـان  (۲۳-۶) خ ولیعصــر، نرسیده به مطهــری ،   پ ۱۹۶۵     ۸۸۹۱۷۶۰۶
 • هیربد(۲)ویــژه بانوان   (۲۱-۶)خ شیــراز شمالـی ، نبش شهریـار ، پ ۳۴         ۸۸۰۶۹۰۷۱
 • هیربد(۳)ویژه بانوان(۲۰:۳۰-۶)خ نیاوران، خ نصیرآبادی، کاشانک ، پ۷               ۲۲۸۳۲۷۹۶
 • هیربد(۳)ویژه آقایان(۲۳:۳۰-۲۰:۳۰)خ نیاوران، خ نصیرآبادی، کاشانک ، پ۷         ۲۲۸۳۲۷۹۶
 • هیربد(۴)ویـژه بانـوان(۲۱-۶)خ ولیعصر،روبروی فاطمی،ک عبده ،پ۵۲                ۸۸۹۱۵۲۷۰
 • هیربد(۵)ویـژه آقـایـان(۲۳-۶) خ شیـراز شمالـی ، کــوچــه لادن ،پ ۳                ۸۸۰۴۵۸۹۴
 • هیربد(۶)ویــژه بانوان(۲۱-۶)خ ولیـعصــر ، ابتـدای مطهــری ، پ ۴۷۲                 ۸۸۸۰۸۱۰۴
 • هیربد(۷)به زودی افتتاح خواهد شدبه زودی افتتاح خواهد شد
 • هیربد(۸)ویــژه بانوان(۲۱-۶)خ شیــراز شمـالـی ، کــوچـه لادن ، پ ۴                ۸۸۲۱۶۱۳۱
 • هیربد(۹)ویــژه بانوان(۱۴-۶)خ هوانیروز، مجتمع امیر کبیر، خ دنا شرقی              ۴۴۷۴۳۰۳۵
 • هیربد(۹)ویــژه آقایان(۲۳-۱۴)خ هوانیروز، مجتمع امیر کبیر، خ دنا شرقی            ۴۴۷۴۳۰۳۵
 • هیربد(۱۰)ویژه بانوان(۲۱-۶)خ ولیـعصـر ، ابـتــدای مطهـری ، پ ۴۴۴                 ۸۸۹۱۱۲۳۷

موقعیت ما

ما را در نقشه پیدا کنید

با ما باشید

موقعیت ما را پیدا کنید

تلفن

021-88915057

021-88917606

ایمیل

info@hirbodgym.com

 

با ما در تماس باشید

ایمیلی از طریق فرم به ما بفرستید